Τα προγραμματισμένα μαθήματα του κ. Καραπαναγιώτη για τις ημερομηνίες 7/10, 8/10 και 9/10 δεν θα πραγματοποιηθούν και θα αναπληρωθούν ως ακολούθως:

Πέμπτη10/10

12:00-14:00 Το χρώμα ως ύλη και σύμβολο

Παρασκευή 11/10

8:00-11:00 Φυσικοχημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων I

11:00-14:00 Ενόργανη Ανάλυση

Παρασκευή 18/10

9:00-12:00 Χημεία Συντήρησης Κειμηλίων ΙΙ