Ολοκληρώθηκε η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2019 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τη σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επιπλέον, κάθε νέος φοιτητής θα πρέπει να ετοιμάσει άμεσα τα εξής δικαιολογητικά :

1) Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής μαζί με το στατιστικό δελτίο

2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3) Αποδεικτικό ΑΜΚΑ (επίσημο έγγραφο)

4) Φωτοτυπία αστ. ταυτότητας

5) Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας

Η προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών στη Γραμματεία της Ακαδημίας θα γίνει σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί προσεχώς (μπορούν να σταλούν και ταχυδρομικώς ως συστημένο).

Μέχρι την προσκόμιση των δικαιολογητικών, οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα.