Τα επί πτυχίω μαθήματα του κ. Παπάζη θα εξεταστούν προφορικά στις 5/2, αφού προηγουμένως έρθετε σε επικοινωνία μαζί του (dipapa5@yahoo.gr)