Ο Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Κόϊος θα εξετάσει το μάθημα της Ποιμαντικής Ψυχολογίας την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου από ώρα 10.00 π.μ - 12.00 π,μ και όχι την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου.