Την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου αρχίζει το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Την ημέρα αυτή, ώρα 09:00, στον Ιερό Ναό Πάντων των εν Θεσσαλονίκη Αγίων, θα τελεστεί η Ακολουθία του Μικρού Αγιασμού.

Στη συνέχεια, θα ανακοινωθεί το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων. Επίσης, θα γίνει παρουσίαση πέντε (5) νέων Διδασκόντων Καθηγητών - μελών Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δι.Π.), που διορίστηκαν πρόσφατα από το Υπουργείο Παιδείας.

Στον Αγιασμό καλούνται να συμμετάσχουν τα Μέλη του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου, οι μόνιμοι Καθηγητές, οι Διδάσκοντες, οι Διοικητικοί Υπάλληλοι και οι φοιτητές-φοιτήτριες όλων των Εξαμήνων.

Μετά το πέρας του Αγιασμού θα δοθούν σε όλους τοι φοιτητές-φοιτήτριες τα Δελτία Παρουσιών για το μάθημα «Ιερές Ακολουθίες».