ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020, έναρξη 09:00

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β΄ Εξάμηνο         Ιστορία Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας

Δ΄ Εξάμηνο         Εισαγωγή στην Πληροφορική

ΣΤ΄ Εξάμηνο       Υμνολογία και Υμνογραφία

Η΄ Εξάμηνο         Θεοτοκολογία

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ

Β΄ Εξάμηνο         Παλαιογραφία

Δ΄ Εξάμηνο         Εισαγωγή στην Πληροφορική

ΣΤ΄ Εξάμηνο       Βιολογία και Αρχές Βιοδιάβρωσης

Η΄ Εξάμηνο         Συντήρηση Αγιογραφίας

 

Σημείωση:

Το αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου.