Τα μαθήματα της κ. Δημητριάδου δεν θα πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα λόγω ασθενείας. Τα μαθήματα της θα αναπληρωθούν έπειτα απο συνεννόηση.