Όσοι φοιτητές και φοιτήτριες ολοκλήρωσαν τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών μπορούν μέχρι την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου να καταθέσουν την πτυχιακή τους εργασία. Οφείλουν να προσκομίσουν ταυτόχρονα:

   1.Aίτηση (πατήστε εδώ)

  1. Τέσσερα (4) αντίτυπα της πτυχιακής εργασίας σε έντυπη μορφή (1 αντίτυπο για τη Γραμματεία και 3 αντίτυπα για τους Καθηγητές της Εισηγητικής Επιτροπής)
  2. Ένα (1) cd της πτυχιακής εργασίας (ηλεκτρονική μορφή)
  3. Αναλυτική Βαθμολογία
  4. Εισηγητική Έκθεση
  5. Βεβαίωση απο τη Βιβλιοθήκη