Τα μαθήματα του κ. Μαντζούρη Β, Δ και Η εξαμήνου  θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα.

Θα υπάρξει νεώτερη ακριβής ενημέρωση.