Οι φοιτητές και φοιτήτριες όλων των εξαμήνων ΙΣ και ΔΕΚ καλούνται μέχρι την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου να δηλώσουν ηλεκτρονικά τα επιλεγόμενα μαθήματα, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

Για τη δήλωση των επιλεγέμενων μαθημάτων, ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες:

  1. Στην ιστοσελίδα της ΑΕΑΘ www.aeath.gr επιλέγετε το πεδίο «Φοιτητικά».
  2. Μπαίνετε στο πεδίο «Προσωπική Γραμματεία Φοιτητή».
  3. Εισάγετε τους προσωπικούς κωδικούς.
  4. Επιλέγετε το πεδίο «Διαχείριση Επιλεγομένων Μαθημάτων».
  5. Επιλέγετε το εξάμηνο που θέλετε να δηλώσετε μάθημα.
  6. Επιλέγετε το μάθημα που θέλετε να χρεωθείτε και επιλέγετε το πεδίο «Με Δήλωση».

Μέχρι 21 Φεβρουαρίου μπορεί να γίνει και η αλλαγή κάποιου επιλεγόμενου μαθήματος που μόνο στην περίπτωση που δεν είχε κατοχυρωθεί η φοίτησή του.

Η αλλαγή επιλεγόμενου μαθήματος γίνεται ως εξής:

  1. Επιλέγετε το μάθημα που θέλετε να αλλάξετε στο πεδίο «Μη Επιλέξιμο».
  2. Επιλέγετε το μάθημα που θέλετε να χρεωθείτε στο πεδίο «Με Δήλωση».