Το Ιστορικό Αρχείο της Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής-Τμήματος Ιατρικής, κομμάτι του Μουσείου Ιστορίας της Ιατρικής του Α.Π.Θ. περιλαμβάνει πολύτιμο αρχειακό υλικό από τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας της Σχολής ως σήμερα τόσο τεκμηριώνοντας την ιστορία του ίδιου του τμήματος, όσο και αποτυπώνοντας το οικονομικό, πολιτικό και εθνικό γίγνεσθαι της βορειοελλαδίτικης αλλά και όλης της ελληνικής κοινωνίας από την ίδρυση της σχολής μέχρι σήμερα. Κοινωνικές αντιλήψεις και στερεότυπα, εκπαιδευτικές πρακτικές και καινοτομίες, τα αποτελέσματα της μικρασιατικής καταστροφής με τις μεγάλες πληθυσμιακές ανακατατάξεις, η δικτατορία του Μεταξά και τα τραγικά συμβάντα που στιγμάτισαν την θεσσαλονικιώτικη κυρίως κοινωνία κατά την γερμανική κατοχή αποτυπώνονται μέσα στο υλικό του Αρχείου, το οποίο περιλαμβάνει ατομικούς φακέλλους φοιτητών και εργαζομένων παντός είδους, φοιτητολόγια και βαθμολόγια, τόμους πρακτικών συνελεύσεων και πρωτόκολλα αλληλογραφίας. Το υλικό αυτό, πολύτιμο τόσο για τον ειδικό μελετητή της ιστορίας της ιατρικής όσο και για τον ιστορικό εν γένει, βρίσκεται σε ένα μεγάλο μέρος του σε κρίσιμη κατάσταση και χρειάζεται την άμεση καταγραφή, περιγραφή, ψηφιοποίηση και συντήρησή του, έτσι ώστε να διασωθεί η ιστορική πληροφορία που αυτό περιέχει.

Το Ιστορικό Αρχείο βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση όσον αφορά την ταξινόμησή του, την οποία επιμελήθηκε το προσωπικό της Γραμματείας του τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ. Μια πρώτη εκτίμηση δεν έδειξε κενά όσον αφορά τους φακέλλους φοιτητών και προσωπικού, τα φοιτητολόγια και τα βαθμολόγια, άλλες όμως κατηγορίες υλικού, όπως τα πρόχειρα πρακτικά και τα πρωτόκολλα αλληλογραφίας χρειάζονται περισσότερη διερεύνηση. Καταγραφή του υλικού πραγματοποιήθηκε από το αρμόδιο κλιμάκιο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα συνεργαστούν στην τρέχουσα προσπάθεια ηλεκτρονικής καταγραφής και επεξεργασίας των φυσικών τεκμηρίων του Αρχείου, έχοντας την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με πρωτότυπο υλικό σε χαρτί ηλικίας 70-80 χρόνων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να έρθουν σε επαφή με το Γραφείο Ιστορίας της Ιατρικής στο τηλέφωνο 2310999152 ή στο npapavramidou@auth.gr.