Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου, 8:00 – 10.00 στα πλαίσια του μαθήματος «Ιερές Ακολουθίες» θα τελεστεί η Ακολουθία του Μνημοσύνου.

Λειτουργοί: Αρχιμανδρίτης Αντώνιος Κορέστης

                   Διάκονος Καλλίνικος Σαρακινλής

 

Όσοι επιθυμούν μπορούν να φέρουν τα ονόματα των κεκοιμημένων για μνημόνευση.