Τα μαθήματα του κ. Μαντζούρη του θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 ως εξής:

Πέμπτη  27 Φεβρουαρίου
08.00 - 10.00 Β΄ Εξάμηνο
10.00 - 12.00 Η΄ Εξάμηνο
12.00 - 14.00 Συνάντηση για τις πτυχιακές εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη
14.00 - 16.00 Δ΄ Εξάμηνο