Η έναρξη διδασκαλίας των Επιλεγόμενων Μαθημάτων όλων των Εξαμήνων θα αρχίσει από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου.

Η προθεσμία δήλωσης των Επιλεγόμενων Μαθημάτων παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 6 Μαρτίου.