Την Τετάρτη 4 Μαρτίου, 8:00 – 10.00 στα πλαίσια του μαθήματος

«ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ»
θα τελεστεί η Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

Λειτουργοί:

Ιερεύς: π. Κωνσταντίνος Μαραγκόζης

Διάκονος: π. Ιωάννης Φαρδελλάς