Η κατάθεση των πτυχιακών εργασιών παρατείνεται εως τις 11-03-2020. Οι φοιτητές μπορούν να καταθέσουν την πτυχιακή τους εργασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας.  Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν είναι:

1.Aίτηση (πατήστε εδώ)

2.Τέσσερα (4) αντίτυπα της πτυχιακής εργασίας σε έντυπη μορφή (1 αντίτυπο για τη Γραμματεία και 3 αντίτυπα για τους Καθηγητές της Εισηγητικής Επιτροπής)

3.Ένα (1) cd της πτυχιακής εργασίας (ηλεκτρονική μορφή)

4.Αναλυτική Βαθμολογία

5.Εισηγητική Έκθεση

6.Βεβαίωση απο τη Βιβλιοθήκη