Δια του παρόντος ανακοινώνεται πρόγραμμα υποτροφιών του Εσθονικού Ιδρύματος Υποτροφιών Archimedes ( http://archimedes.ee/ensihtasutus/about-us/ ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
Μεταξύ άλλων προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών:
- Σε φοιτητές, ερευνητές και διδακτικό προσωπικό ξένων Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 01/04/2020 έως 01/05/2020 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://taotlused.archimedes.ee
Αναλυτική πληροφόρηση στην ιστοσελίδα του ιδρύματος :
http://haridus.archimedes.ee/en/scholarships-researchers
- Για το Πρόγραμμα θερινών σεμιναρίων τρέχοντος έτους.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:19/02/2020 έως 19/03/2020 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://taotlused.archimedes.ee
Αναλυτική πληροφόρηση στην ιστοσελίδα :
http://haridus.archimedes.ee/en/scholarships-short-courses