Λόγω εκτάκτων προληπτικών μέτρων, οι Διοικητικές Υπηρεσίες της Ακαδημίας θα λειτουργούν με μειωμένο ωράριο μόνον κατά τις ημέρες Δευτέρα και Πέμπτη και κατά τις ώρες 8.00 – 14.00.