Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, τα Εργαστηριακά Μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου θα διεξαχθούν με τη φυσική παρουσία των φοιτητών, από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου, έπειτα από συνεννόηση με τους διδάσκοντες.