Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα μαθημάτων των εργαστηρίων για τις ημερομηνίες 25-29 Μαίου και 01-05 Ιουνίου 2020 εδώ