Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Εξομοίωσης κατά το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέχρι 15-6-2020. Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση εδώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση εδώ.