Θα πραγματοποιηθεί ένα επιπλέον-επαναληπτικό, διαδικτυακό μάθημα τη Δευτέρα, 1/6, 10:00-14:00.