Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Β΄ Εξαμήνου ΔΕΚ που παρακολούθησαν το μάθημα Αναλυτική Χημεία και δεν προσήλθαν στα εργαστηριακά μαθήματα και όσοι παρελθόντων ετών το έχουν κατοχυρώσει να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα Γιαννουλάκη Θεολόγο για ανάθεση εργασίας εξέτασης και βαθμολόγησης.

Ο Διδάσκων