Παρακαλούμε όπως αναρτήσετε τo επισυναπτόμενo έγγραφo σχετικά με  “ :  Υποτροφίες του Ιδρύματος Wallonie-Bruxelles International του Βελγίου για online θερινά σεμινάρια  γαλλικής γλώσσας  ” καθώς και τα σχετικά:

 1. APPLICATION FORM FOR A SUMMER GRANT

 2. Université de liège

 3. Université Libre de Bruxelles