Έπειτα από σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, η εξέταση όλων των μαθημάτων κατά την Εξεταστική Περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 θα γίνει εξ’ αποστάσεως, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα προφορικής εξέτασης (διά ζώσης) σε ειδικές περιπτώσεις, εξατομικευμἐνα.

Σε κάθε περίπτωση, όσοι επιθυμούν να εξετασθούν σε κάποιο μάθημα θα πρέπει να επικοινωνήσουν οπωσδήποτε απευθείας με τον καθηγητή-διδάσκοντα κάθε μαθήματος, για να ενημερωθούν σχετικά με τον τρόπο εξέτασης.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί προσεχώς.