Οι εξετάσεις στα μαθήματα της κ. Αθηνάς Τσιγκαροπούλου θα γίνουν εξ΄ αποστάσεως, τις ημέρες που ορίζονται στο πρόγραμμα εξεταστικής που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της σχολής και κατόπιν συνεννόησης με τη διδάσκουσα.