Οι εξετάσεις στα μαθήματα του κ. Νικολάου Μωραΐτη θα γίνουν με ηλεκτρονική κατάθεση εργασίας στις ανακοινωθείσες ημερομηνίες  και κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα.