Με απόφαση του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου (31-8-2020), τα μαθήματα των Ιωάννη Κραπαναγιώτη και Θεολόγου Γιαννουλάκη θα εξετασθούν κατά την Εξεταστική Περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 από τον  Νικόλαο Μαντζούρη.

Όσοι φοιτητές και φοιτήτριες επιθυμούν να εξετασθούν στα αντίστοιχα μαθήματα θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον κ. Μαντζούρη για να συνεννοηθούν για τον τρόπο εξέτασης, όπως συμβαίνει άλλωστε και με τα υπόλοιπα μαθήματα.