Το μάθημα ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ θα εξεταστεί δια ζώσης την την  ΠΕΜΠΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 και ώρα 9.30-11.11.30 π.μ.

Όσοι πρόκειται να εξετασθούν να επικοινωνήσουν προηγουμένως με τον καθηγητή.
 
Δρ. Γρηγόρης Μ. Λιάντας
Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Ε.Α.Θ.