Το μάθημα "Συντήρηση Ψηφιδωτών, Γιαλιού, Vitro" θα εξεταστεί προφορικά, δια ζώσης.

Όσοι φοιτητές και φοιτήτριες επιθυμούν να εξετασθούν θα πρέπει να επικοινωνήσουν προηγουμένως με την κ. Β. Μιχαλοπούλου στο email vasilikimi@yahoo.gr