Τη Δευτέρα 11.00-13.00 θα γίνεται το μάθημα "Μέθοδοι Αποτύπωσης και Τεκμηρίωσης Κειμηλίων" του Ε Εξαμήνου
Την Τεταρτη 10.00-12.00 θα γίνεται το μάθημα "Φυσικοχημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Ι" του Ε Εξαμήνου
 
Το υπόλοιπο πρόγραμμα παραμένει ως έχει.
 
(13-10-20)