Την Πεμπτη 22 Οκτωβριου, ώρα 11:00 θα γίνουν οι αρχαιρεσίες των Φοιτητών της Ακαδημίας, για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φοιτητών «Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς». Η Γενική Συνέλευση θα γίνει καθ´ ομάδες λόγω των ειδικών μέτρων προστασίας.

Τα μαθήματα του Προγράμματος δεν θα πραγματοποιηθούν 11:00-13:00. Θα πραγματοποιηθούν κανονικά κατά το υπόλοιπο πρόγραμμα.

 (14-10-20)