Αναστάσιος Γ. Μαράς
Οι ώρες ακρόασης των φοιτητών κατά το χειμερινό εξάμηνο είναι οι ακόλουθες:
Τρίτη 10.00-12.00
Πέμπτη 12.00-13.00
 
(21-10-20)