Μπορείτε να δείτε την ύλη των κατατακτήρίων εξετάσεων εδώ.

   Τα κατά νόμον δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Γραμματεία της Ακαδημίας (Νικ. Πλαστήρα 65) από 2 έως και 15 Νοεμβρίου 2020.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ΙΣ & ΔΕΚ
  2. Αντίγραφο πτυχίου.

Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν από 2-18 Δεκεμβρίου 2020. Το τελικό πρόγραμμα εξετάσεων θα ανακοινωθεί τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

 

(22-10-20)