Όσοι φοιτητές και φοιτήτριες ολοκλήρωσαν τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών μπορούν μέχρι την Τρίτη 10/11/2020 να καταθέσουν την πτυχιακή τους εργασία στη Γραμματεία. Οφείλουν να προσκομίσουν ταυτόχρονα:

1.Aίτηση

2. Τέσσερα (4) αντίτυπα της πτυχιακής εργασίας  σε έντυπη μορφή

3. Ένα (1) cd της πτυχιακής εργασίας (ηλεκτρονική μορφή)

4. Αναλυτική Βαθμολογία

5. Βεβαίωση απο τη Βιβλιοθήκη

 

(29-10-20)