Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής/μετακίνησης υποβάλλονται από την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου και ώρα 14.00, μέσω του ιστότοπου του Υ.ΠΑΙ.Θ. www.minedu.gov.gr στις ειδικές εφαρμογές μετεγγραφών/μετακινήσεων.

Παρακαλώ δείτε τα συνημμένα :

  1. Εγκύκλιος μετεγγραφών
  2. ΦΕΚ (Ειδικές κατηγορίες)
  3. ΦΕΚ (Μοριοδοτούμενα κριτήρια-αδέλφια)

(4-11-20)