Λόγω εντατικοποίησης των μέτρων ενάντια στον κορωνοϊό, οι Διοικητικές Υπηρεσίες της Ακαδημίας θα λειτουργούν πλέον κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, κατά τις ώρες 8:00 – 14:00.

Κατά τις υπόλοιπες ημέρες και ώρες οι διοικητικοί υπάλληλοι θα εξυπηρετούν τους ενδιαφερόμενους μέσω τηλεργασίας.

Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά, τόσο με το Εκπαιδευτικό όσο και με το Διοικητικό Προσωπικό για οποιοδήποτε θέμα τους αφορά.