Λόγω ασθένειας του Διδάσκοντος-Προέδρου το μάθημα τηςΤρίτης 24 Νοεμβρίου δεν θα πραγματοποιηθεί.