Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως διδακτικού προσωπικού με γνωστικό αντικείμενο "Εκκλησιαστική Ιστορία και Κανονική Παράδοση".

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο.