Τα μαθήματα Μ312-Σχέδιο στον Η/Υ του 3ου εξαμήνου ΔΕΚ και Μ541-Τεχνικό Σχέδιο του 5ου εξαμήνου ΔΕΚ θα εξεταστούν την Τετάρτη 3/2/2021 και ώρα 2μ.μ. με τηλεδιάσκεψη.

Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη θα γίνει ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://goarch.zoom.us/j/92868688321?pwd=Rzlvekkwa3I3eDVRMWYyTkMwNDJaZz09

Οι φοιτητές θα βρίσκονται σε αναμονή μέχρι να προσκληθούν από τον διδάσκοντα.