Το μάθημα P730-Βάσεις Δεδομένων ΙΣ θα εξεταστεί την Παρασκευή 5/2/2021 και ώρα 2.00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη.

Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη θα γίνει ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://goarch.zoom.us/j/91475215350?pwd=NmpjcUNrREUwTFJ0WGpQZGw3MU9KUT09

Οι φοιτητές θα βρίσκονται σε αναμονή μέχρι να προσκληθούν από τον διδάσκοντα.