Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα του κ. Παναγιώτη Τζουμέρκα θα εξετασθούν γραπτά. Όσοι από τους φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν θα πρέπει, αν δεν το έχουν πράξει, να επικοινωνήσουν με τον κ. Π. Τζουμέρκα για να τους δοθεί πρόσβαση συμμετοχής τους στην γραπτή εξέταση.