Οι υποτροφίες δεν αποσκοπούν στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών που αφορούν σε σπουδές στο εξωτερικό. Έχουν ως στόχο να αντισταθμίσουν τις πρόσθετες δαπάνες κινητικότητας όπως:

  • Έξοδα του ταξιδιού
  • Ασφαλιστική κάλυψη
  • Γλωσσική προετοιμασία (όπου υπάρχει ανάγκη)
  • Ενδεχόμενο υψηλότερο κόστος ζωής στο κράτος υποδοχής

 

 

   Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές:   

 

   

Ποσό μηνιαίαςεπιχορήγησης (€/μήνα)

Ομάδα 1

Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

Αυστρία, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, Αγγλία

500

Ομάδα 2

Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης

Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, Κύπρος, Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία, Τουρκία

450

Ομάδα 3

Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης

 

Βουλγαρία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, ΠΓΔΜ

400

 

 

    Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση:   

 

 

 

 

Ποσό μηνιαίαςεπιχορήγησης (€/μήνα)

 

Ομάδα 1

Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

Αυστρία, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, Αγγλία

600

Ομάδα 2

Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης

Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, Κύπρος, Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία, Τουρκία

550

Ομάδα 3

Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης

 

Βουλγαρία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, ΠΓΔΜ

500

 

 -------------------------------------------------

 

 

   Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες 

 

Οι Φοιτητές που προέρχονται από Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες και μόνο στην περίπτωση που θα μετακινηθούν για Σπουδές, δικαιούνται προσαύξηση € 100 /μήνα.  

 

 

Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία, καθορίζονται οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, είναι τα ακόλουθα :

 

  • Φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, θα λαμβάνεται υπόψη το ατομικό και οικογενειακό εισόδημα ως 9.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος.
  •  Φοιτητές που έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το ατομικό εισόδημα ως 9.000 ευρώ το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος.
  •  Φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, θα λαμβάνεται υπόψη το ατομικό και οικογενειακό εισόδημα ως 22.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος.
  • Φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες και έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το ατομικό εισόδημα ως 9.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος.