Ο φοιτητής θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει, πριν ή κατά τη διάρκεια μετακίνησής του, διαδικτυακά (on-line) μαθήματα της γλώσσας διδασκαλίας ή εργασίας.

 

Οι     γλώσσες     στις οποίες προσφέροντα τα μαθήματα γλωσσικής προετοιμασίας είναι οι εξής:

 

  • Αγγλικά
  • Γερμανικά
  • Ιταλικά
  • Ισπανικά
  • Γαλλικά
  • Ολλανδικά

Ο αριθμός των φοιτητών που θα παρακολουθήσουν τα διαδικτυακά μαθήματα θα εξαρτάται από τον αριθμό των αδειών (licenses) που θα χορηγήσει στο ίδρυμα η Εθνική Μονάδα.

 

 

   Διαδικασία Παρακολούθησης   

 

  • Όλοι οι μετακινούμενοι φοιτητές υποβάλλονται, πριν τη μετακίνησή τους, σε διαδικτυακό(on-line) τεστ αξιολόγησης στο απαιτούμενο για τις σπουδές ή την πρακτική άσκηση επίπεδο γλωσσικής επάρκειας.
  • Οι φοιτητές που θα λάβουν ως αποτέλεσμα της πρώτης αξιολόγησης από Α1 έως Β1 καλούνται να παρακολουθήσουν διαδικτυακά (on-line) μαθήματα γλωσσικής προετοιμασίας πριν ή κατά τη διάρκεια μετακίνησής τους.
  • Μετά την επιστροφή τους , όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να υποβληθούν σε διαδικτυακό (on-line) τεστ αξιολόγησης προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο βελτιώθηκε η γλωσσική τους ικανότητα.

** Τα αποτελέσματα του τεστ αξιολόγησης δεν θα επηρεάζουν τη μετακίνηση ή την επιχορήγηση.