Δικαίωμα συμμετοχής έχουν  

Προσωπικό που απασχολείται σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, κάτοχο του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus (ECHE).

 

   Διάρκεια Μετακίνησης  

Ελάχιστη Διάρκεια της περιόδου κινητικότητας: 2 ημέρες

Μέγιστη Διάρκεια της περιόδου κινητικότητας: 2 μήνες

Στην περίοδο μετακίνησης δε συνυπολογίζεται η διάρκεια ταξιδίου.

 Η διάρκεια μετακίνησης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 διαδοχικές ημέρες.

 

    Κριτήρια / Προϋποθέσεις Κινητικότητας  

Το Ίδρυμα Υποδοχής μπορεί να είναι:

  • Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης που διαθέτει Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus (ECHE)
  • Δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με το ποια Ιδρύματα διαθέτουν Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus (ECHE) στην παρακάτω διεύθυνση:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2015_en

 

   Πριν την αναχώρηση  

καταρτίζεται πρόγραμμα επιμόρφωσης που έχει συμφωνηθεί από το μετακινούμενο, το Ίδρυμα/ Επιχείρηση Αποστολής και το Ίδρυμα Υποδοχής με ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο τα εξής:

  • Γενικοί στόχοι της κινητικότητας
  • Προστιθέμενη αξία της κινητικότητας (τόσο για το Ίδρυμα υποδοχής όσο και για τοv διδάσκοντα)
  • Δραστηριότητες που θα διεξαχθούν
  • Προσδοκώμενα αποτελέσματα (μη περιοριζόμενα στους άμεσα επωφελούμενους φοιτητές)

 

   Μετά την επιστροφή   

Μετά την επιστροφή του ο μετακινούμενος υποβάλλει στο Ίδρυμα Προέλευσης:

  • Βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος επιμόρφωσης από το Ίδρυμα/Οργανισμό Υποδοχής
  • Παραστατικά μετακίνησης (Απόδειξη αγοράς εισιτηρίου, κάρτες επιβίβασης κ.ο.κ.)

Επίσης, καλείται να συμπληρώσει διαδικτυακή τελική έκθεση (απαραίτητη προϋπόθεση για την επιχορήγηση).