Προσκαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για να συμμετάσχουν στα προγράμματα Erasmus+ να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος μέχρι στις 11 Νοεμβρίου 2017. 

Για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 υπάρχουν 

6 θέσεις για μετακίνηση 3 μηνών στην Χάλκη.

7 θέσεις για μετακίνηση 2 μηνών στην Κύπρο.

1 θέση για σπουδές στη Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου για ΙΣ.

1 θέση για σπουδές στη Θεολογική Ακαδημία της Μόσχας για ΙΣ.

Τις αιτήσεις μπορείτε να τις κατεβάσετε από εδώ.

Αφού τις συμπληρώσετε να τις παραδόσετε στον υπεύθυνο του προγράμματος Erasmus+ καθ. π. Γρηγόριο Σταμκόπουλο.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Οι φοιτητές/τριες που επιλέχθηκαν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση στην Τουρκία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 είναι, κατά σειρά προτεραιότητας, οι εξής:

 

 A/A

Επώνυμο

Όνομα

Α.Μ.

Τμήμα

1

Αποστολίδου

Άννα

0968

ΔΕΚ

2

Καλογερόπουλος

Σταμάτης

1301

ΔΕΚ

3

 Φωτιάδου-Κρικέλη

Σμαράγδα  0993 

ΔΕΚ

4

Γκραικού

Θάλεια

970

ΔΕΚ

3

 Περμαθούλη

Στυλιανή 1327 

ΔΕΚ

Αργυρίου   Κωνσταντίνος 1206 ΙΣ

 

 

Οι φοιτητές/τριες που επιλέχθηκαν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση στην Κύπρο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 είναι, κατά σειρά προτεραιότητας, οι εξής:

 

A/A

Επώνυμο

Όνομα

Α.Μ.

Τμήμα

1

Τουλίκας

Γεώργιος

1333

ΔΕΚ

2

Κορώνας

Δημήτριος

1308

ΔΕΚ

3

Νεκταρία-Μαρούλα

Ντούκα

1111

ΔΕΚ

4

Παπαδημητρίου

Αλεξάνδρα

1326

ΔΕΚ

5

Αντωνοπούλου

Κωνσταντίνα

1284

ΔΕΚ

6

Κιρμανίδης

Αλέξανδρος

1124

ΔΕΚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

 Ο φοιτητής του προγράμματος ΙΣ, Κοντοκωστόπουλος Λουκάς-Βασίλειος, με Α.Μ. 1232, θα μετακινηθεί για Σπουδές κατά το εαρινό εξάμηνο στο AlexandruIoanCuzaUniversity στο Ιάσιο της Ρουμανίας.

 

Ο φοιτητής του προγράμματος ΙΣ, Nikoloz Gurgenidze, με Α.Μ. 1468, θα μετακινηθεί για Σπουδές στη Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου (Kyiv Theological Academy and Seminary of Ukrainian Orthodox Church), στην Ουκρανία, κατά το εαρινό εξάμηνο στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα.

Ο φοιτητής του προγράμματος ΙΣ, ΄Ιτσιος Μιλτιάδης, με Α.Μ. 1351, θα μετακινηθεί για Σπουδές στη Μόσχα στη Θεολογική Ακαδημία Αγ. Νικολάου-Ουγρκεσκιι (Nicholo-Ugreshkaya Seminar), στη Ρωσία, κατά το εαρινό εξάμηνο στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επιλογή έγινε με βάση την επίδοση των φοιτητών (χρωστούμενα μαθήματα, βαθμολογία), τις διαθέσιμες θέσεις, το εξάμηνο (προτιμήθηκαν οι φοιτητές των μεγάλων εξαμήνων) και χρήματα, καθώς και το είδος μετακίνησης και προορισμό για τον οποίο αιτήθηκε ο/η κάθε φοιτητής/τρια.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ / Διεθνής Κινητικότητα, προκηρύσσονται για τους φοιτητές του προγράμματος Ιερατικών Σπουδών δύο θέσεις μετακίνησης για Σπουδές για διάστημα 4 μηνών

  1. στη Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου (Kyiv Theological Academy and Seminary of Ukrainian Orthodox Church)  [Ουκρανία]
  2. στην Ακαδημία του Αγίου Νικολάου στη Μόσχα (The Nicholo-Ugreshkaya Theological School) [Ρωσία] 

 

Κριτήρια επιλογής: ακαδημαϊκή επίδοση, γνώση Ρωσικής ή / και Αγγλικής γλώσσας .

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματεία της Ακαδημίας από τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016, έως και την Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016 από τις 10:00 έως τις 12:00 π.μ.

Για να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ.

Καλούνται οι φοιτητές/-τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016, έως και την Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016. Προκηρύσσονται οι κάτωθι θέσεις:

 

Α. 2 θέσεις μετακίνησης για ΣΠΟΥΔΕΣ για το εαρινό εξάμηνο (Μ.Ο. μετακίνησης: 4-5 μήνες):

  1. ΙΣ: 1 θέση στο Alexandru Ioan Cuza University στο Ιάσιο, Ρουμανία.
  2. ΔΕΚ: 1 θέση σε ένα από τα ιδρύματα με τα οποία έχει επισυναφθεί διιδρυματική συμφωνία (Βέλγιο, Πολωνία)

 

Β. 10 θέσεις μετακίνησης για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

  1. 4 θέσεις στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, Τουρκία (Διάρκεια μετακίνησης: 3 μήνες).
  2. 6 θέσεις στην Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, Κύπρος (Διάρκεια μετακίνησης: 2 μήνες).

 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματεία της Ακαδημίας από τις 10:00 έως τις 12:00 π.μ. μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.

 

Για να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ.