ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Οι φοιτητές/τριες που επιλέχθηκαν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση στην Τουρκία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 είναι, κατά σειρά προτεραιότητας, οι εξής:

 

 A/A

Επώνυμο

Όνομα

Α.Μ.

Τμήμα

1

Αποστολίδου

Άννα

0968

ΔΕΚ

2

Καλογερόπουλος

Σταμάτης

1301

ΔΕΚ

3

 Φωτιάδου-Κρικέλη

Σμαράγδα  0993 

ΔΕΚ

4

Γκραικού

Θάλεια

970

ΔΕΚ

3

 Περμαθούλη

Στυλιανή 1327 

ΔΕΚ

Αργυρίου   Κωνσταντίνος 1206 ΙΣ

 

 

Οι φοιτητές/τριες που επιλέχθηκαν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση στην Κύπρο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 είναι, κατά σειρά προτεραιότητας, οι εξής:

 

A/A

Επώνυμο

Όνομα

Α.Μ.

Τμήμα

1

Τουλίκας

Γεώργιος

1333

ΔΕΚ

2

Κορώνας

Δημήτριος

1308

ΔΕΚ

3

Νεκταρία-Μαρούλα

Ντούκα

1111

ΔΕΚ

4

Παπαδημητρίου

Αλεξάνδρα

1326

ΔΕΚ

5

Αντωνοπούλου

Κωνσταντίνα

1284

ΔΕΚ

6

Κιρμανίδης

Αλέξανδρος

1124

ΔΕΚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

 Ο φοιτητής του προγράμματος ΙΣ, Κοντοκωστόπουλος Λουκάς-Βασίλειος, με Α.Μ. 1232, θα μετακινηθεί για Σπουδές κατά το εαρινό εξάμηνο στο AlexandruIoanCuzaUniversity στο Ιάσιο της Ρουμανίας.

 

Ο φοιτητής του προγράμματος ΙΣ, Nikoloz Gurgenidze, με Α.Μ. 1468, θα μετακινηθεί για Σπουδές στη Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου (Kyiv Theological Academy and Seminary of Ukrainian Orthodox Church), στην Ουκρανία, κατά το εαρινό εξάμηνο στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα.

Ο φοιτητής του προγράμματος ΙΣ, ΄Ιτσιος Μιλτιάδης, με Α.Μ. 1351, θα μετακινηθεί για Σπουδές στη Μόσχα στη Θεολογική Ακαδημία Αγ. Νικολάου-Ουγρκεσκιι (Nicholo-Ugreshkaya Seminar), στη Ρωσία, κατά το εαρινό εξάμηνο στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επιλογή έγινε με βάση την επίδοση των φοιτητών (χρωστούμενα μαθήματα, βαθμολογία), τις διαθέσιμες θέσεις, το εξάμηνο (προτιμήθηκαν οι φοιτητές των μεγάλων εξαμήνων) και χρήματα, καθώς και το είδος μετακίνησης και προορισμό για τον οποίο αιτήθηκε ο/η κάθε φοιτητής/τρια.