Η καινούργια ευρωπαϊκή πλατφόρμα European Funding Guide αποτελεί χρήσιμο εργαλείο αναζήτησης χρηματοδότησης για σπουδές τόσο σε Ελλάδα όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

 

 logo efg