Οι υποτροφίες που προσφέρονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών . Αποδελτίωση από το ΙΚΥ του άρθρου "Ο χάρτης με όλες τις υποτροφίες" δημοσιευμένο στην εφημερίδα  Έθνος, 21 Ιανουαρίου 2015.