Οι φοιτητές/τριες που επιλέχθηκαν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση στην Τουρκία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 είναι, κατά σειρά προτεραιότητας, οι εξής:

 

A/A

Επώνυμο

Όνομα

Α.Μ.

Τμήμα

1

Κολιάση

Σοφία

0956

ΔΕΚ

2

Γκουντενούδη

Ειρήνη

0843

ΔΕΚ

3

Τσιρούδης

Χρήστος

1017

ΙΣ

4

Κυρικλίδης

Θεμιστοκλής

1025

ΙΣ

 

 

 

Η επιλογή έγινε με βάση την επίδοση των φοιτητών (χρωστούμενα μαθήματα, βαθμολογία), τις διαθέσιμες θέσεις και χρήματα, καθώς και το είδος μετακίνησης και προορισμό για τον οποίο αιτήθηκε ο/η κάθε φοιτητής/τρια.